ISM is een methode om grip te krijgen op uw IT-serviceorganisatie. ISM kent slechts 6 processen die al het IT-werk omvatten. Verder heeft ISM een standaard invoeringsmethode en besturingsmethode.

Grip on IT heeft veel ISM-ervaring: UMCG (2011), Avoord (2012), CWZ (2012/2013), TVM (2014), Provincie Zuid-Holland (2014/2015), Gemeente Hoogezand (2014/2015), Gemeente Assen (2015), Koning Willem 1 College (2015), Gelre Ziekenhuizen (2016/2017), Bravis Ziekenhuis (2017), Ziekenhuis Gelderse Vallei (2017-2018)

Sinds de lancering in 2010 zijn er zo'n 70 ISM-implementaties geweest; zoals: DUO, UMCG Ziekenhuis, TVM, CWZ Ziekenhuis, KW1C, Provincie Zuid-Holland, Gemeente Assen, Gemeente Hoogezand, Jeroen Bosch Ziekenhuis, Gelre Ziekenhuizen, Ziekenhuis Gelderse Vallei, Mammoet, enz. Daarnaast zijn er vele organisaties die het op eigen houtje doen.

ISM is eenvoudig maar toch compleet.

 

Processen

ISM ProcesmodelDe aanleiding voor het ontwikkelen van ISM was de overtuiging dat alle IT-organisaties in de basis hetzelfde werken. Het is toch te gek voor woorden dat elke IT-organisatie steeds hetzelfde wiel moet uitvinden? Natuurlijk verschilt elke IT-organisatie, maar er is ook heel veel hetzelfde. Bij het beschrijven van die basis bleven er slechts 6 processen over. En daarna kan al het IT-werk worden uitgevoerd. Deze processen hebben geen overlap, geen hiaten en sluiten erg goed op elkaar aan. Maar het sluit wel aan op de (ITIL) praktijk zoals die er als was sinds begin jaren '90. Het is daarmee zowel praktisch als theoretisch juist.

 

Invoering

Naast de processen is er ook een standaard invoeringsmethode ontwikkeld, met:

  • Procedure-templates om de processen af te stemmen op uw organisatie (invullen ipv uitvinden)
  • Een standaard projectaanpak: PID, planning, deliverables op weekbasis, projectorganisatie, voortgangstemplates, enz
  • Te nemen organisatie-inrichtingsbesluiten
  • Een standaard toolinrichting voor de meest-gebruikte servicemanagement tools, zoals TOPdesk, Mproof Clientele, Ultimo, Mexon iET en Wendia, Omnitracker en Assyst
  • Een standaard procesbeschrijving voor BPM-tools, zoals Infoland en Mavim
  • Managementrapportages om de service-organisatie te kunnen managen
  • Procesverbeterplannen (altijd doorverbeteren)
  • Verandermanagement

Een standaard ISM project bestaat uit 2 fases:

  • Installatie, 3 maanden
  • Implementatie, 6 maanden

InvoeringIn de installatiefase wordt de werkwijze bepaald volgens ISM, de software ingericht, inrichtingsbesluiten genomen, enz. Al na 3 maanden gaat u live. En dat is snel. Alles is dan geregeld om te kunnen veranderen, u moet het alleen nog 'even' doen..

Daarom omvat een ISM project een implementatiefase van 6 maanden om te begeleiden dat de beoogde verandering er ook daadwerkelijk komt. Uw medewerkers leren werken volgens de nieuwe (ISM) werkwijze, proces- en lijnmanagers komen in positie en gaan managen op de ISM-dashboards en -rapportages en iedereen gaat werken volgens de gemaakte afspraken. U gaat dan servicegericht, prioriteitsgericht en ook planmatig werken. Dat zijn flinke stappen.

Er zullen zich allerlei praktijksituaties aandienen die nieuw gedrag vergen. ISM is robuust genoeg, maar mensen moeten wennen. Grip on IT maakt zich in deze periode overbodig en draagt het roer aan u over. In die periode leert u niet alleen te werken volgens ISM, u leert ook zelfstandig doorverbeteren.

Methoden

Meer weten?