Waarom?

Mensen goed laten samenwerken om IT-diensten volgens afspraak te leveren aan tevreden klanten. Daar draait het om. Helaas schort het daar nogal eens aan: zowel aan de dienstverlening als de managementmogeljikheden. Er spelen 'problemen', zoals:

 • Gebruikersontevredenheid
  De IT werkt niet, te traag of te ingewikkeld, de helpdesk helpt niet echt, het duurt te lang voordat incidenten zijn hersteld, het aanvragen van simpele dingen is lastig en het duurt ook te lang, onduidelijkheid over de status, IT communiceert te weinig, enz.
 • Symptoombestrijding
  Heeft u net een probleem opgelost, komt er weer een nieuw konijn uit de hoed. Het moet fundamenteler worden aangepakt.
 • Onvoldoende grip
  Uw mensen zijn goed en hebben hart voor de zaak. Maar werkt iedereen aan de belangrijkste dingen gericht op het nakomen van afspraken? Weet u waar iedereen mee bezig is?
 • Te duur
  De directie vindt IT een erg grote kostenpost en weet eigenlijk niet goed waar al dat geld heen gaat. Het IT-budget gaat naar beneden.
 • Sneller
  Uw bedrijf stelt steeds hogere eisen aan en nieuwe IT-ontwikkelingen sneller hebben. Maar uiteraard moet het ook goed.
 • Cloud / outsourcing /regie
  IT gaat naar The Cloud of outsourcingspartijen. Hoe blijft u in control over al die technieken en leveranciers.
 • Omdat het moet
  U moet voldoen aan een kwaliteitsnorm (ISO/NEN) of er ligt een dwingend accountantsrapport.

Geen organisatieprobleem? Gefeliciteerd!
Maar heeft u ze wel, lees dan verder.

Hoe?

Met de GRIP aanpak. Grip on IT analyseert samen met u de problematiek, draagt praktische oplossingen aan en bepaalt samen met u de beste aanpak. Hierbij wordt gebruik gemaakt van bepaalde methoden (zoals ISM), maar het hoeft niet. Soms volstaat ervaring. Lees ook Methoden.

BusinessCase

Kan dit uit? Zal zo'n organisatie-verbeteringsproject meer opleveren dan de investering? Die baten kunnen financieel zijn, maar ook non-financieel. Veel managers zoeken een heldere businesscase.
Een 100%-zekere businesscase bestaat niet. Je wilt de situatie vóór het project vergelijken met de situatie erna, en in zo'n zelfde periode spelen er altijd ook andere veranderingen die het beeld vertroebelen. Ook kan een goed verbeteringsproject leiden tot meer meldingen, omdat melden vroeger zinloos was. Toch heeft Grip on IT een businesscase ontwikkeld om inzicht hierin te krijgen.
Stuur een mailtje of vul de contactpagina in om het rekenmodel gratis en vrijblijvend te ontvangen.

Ondersteunend aan de businesscase zijn onderzoeken naar IT-efficiëntieverlies. Onderzoek van de Universiteit van Twente (pag 14-15), toont aan dat bedrijven elk jaar 7,6% productiviteit verliezen door IT-problemen of ontoereikende digitale vaardigheden. Volgens de ICT Barometer van Ernst & Young (pag 12) gaat het om 21 tot 29 uur efficiencyverlies door ICT-problemen per werknemer per jaar. Volgens Gartner gaat het om 87 uur verlies aan downtijd per jaar!

Methoden

Meer weten?

Vraag hier vrijblijvend het rekenmodel Business Case aan